Kandydaci do Sakramentu Małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia terminu ślubu. Przynajmniej jedna ze stron powinna mieszkać na terenie Parafii na stałe, czasowo lub faktycznie przebywać przez miesiąc. Jeżeli narzeczeni są z poza Parafii powinni dostarczyć zezwolenie na sporządzenie protokołu przedmałżeńskiego i błogosławienie małżeństwa.

Nie później niż trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii (najlepiej umówić się na konkretny termin z ks. proboszczem lub ks. wikariuszem) w celu spisania I części protokołu przedmałżeńskiego (1. rozmowa duszpasterska).

Na 1. Rozmowie duszpasterskiej narzeczeni przedstawiają następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • metrykę chrztu świętego z zaznaczeniem „Do ślubu kościelnego” oraz adnotacją o przyjęciu Sakramentu Bierzmowania (metryka ważna jest 6 miesięcy od daty wystawienia) – dotyczy osób ochrzczonych poza naszą parafią;
 • świadectwo ukończenia katechizacji z zakresu szkoły ponadpodstawowej,
 • świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego.

Po spisaniu I części protokołu przedmałżeńskiego narzeczeni otrzymają druk na którym widnieją rubryki, dotyczące różnych spotkań przygotowujących do zawarcia małżeństwa:

 • 2 rozmowy duszpasterskie;
 • 3 spotkania w poradni życia rodzinnego;
 • 1 dzień skupienia dla narzeczonych.

Narzeczeni otrzymają także druki, na których powinna zostać odnotowana 2-krotna spowiedź. Do sakramentu spowiedzi należy przystąpić:

 • I spowiedź powinna się odbyć w najbliższym czasie po spisaniu I części protokołu;
 • II spowiedź najlepiej w przeddzień ślubu.

Narzeczeni z poza parafii otrzymają „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi” w parafii zamieszkania. Tę prośbę z odpowiednią adnotacją należy dostarczyć na 2. rozmowę duszpasterską.

Na 2. rozmowę duszpasterską narzeczeni ponownie powinni umówić się z duszpasterzem na konkretny termin. Na tę rozmowę należy przynieść:

 • „Prośbę o wygłoszenie zapowiedzi” z dokonaną w swojej parafii adnotacją o ich wygłoszeniu;
 • pragnący zawrzeć małżeństwo konkordatowe, powinni także dostarczyć „Zaświadczenia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa cywilnego” – należy je pobrać z właściwego Urzędu Stanu cywilnego; (zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy i powinno obejmować datę ślubu);
 • na tym spotkaniu należy także podać: imię, nazwisko, wiek oraz adres zamieszkania świadków.

W czasie 2. rozmowy duszpasterskiej zostanie spisana II część protokołu przedmałżeńskiego.

Podpisanie ksiąg parafialnych oraz zaświadczeń z USC będzie miało miejsce w zakrystii 15 minut przed Mszą św. ślubną. Należy wtedy także dostarczyć druki z adnotacją o odbytej spowiedzi; świadkowie obowiązkowo powinni mieć ze sobą dowody osobiste.

Poradnie życia rodzinnego w dekanacie Grybów:

 

 

Poradnia Rodzinna

dla Narzeczonych

w Grybowie

Nowa Plebania -

(wejście od ul. Chłodnej)

Poradnia Rodzinna

dla Narzeczonych

w Krużlowej:

Plebania

Poradnia Rodzinna

dla Narzeczonych

w Ptaszkowej:

Dom Parafialny na 1. piętrze

I spotkanie

 

w 1 i 3 poniedziałek miesiąca

o godz. 1800

 

w 2 i 4 sobotę miesiąca

o godz. 1100

w 3 niedzielę miesiąca

o godz. 1700

II spotkanie

 

w każdą środę

o godz. 1700

 

w każdy poniedziałek i środę

o godz. 1800

w uzgodnionym terminie
III spotkanie

 

w każdy piątek 

o godz. 1700

 

w każdy poniedziałek i środę

o godz. 1800

w uzgodnionym terminie
Spotkania dla małżonków   

 

w 2 niedzielę miesiąca

w godz. 730 - 930 

 

w 2 niedzielę miesiąca

w godz. 1000 - 1200 

w 1 czwartek miesiąca

po nabożeństwie wieczornym 

 

Ofiara na rzecz Poradni Rodzinnej we wszystkich Poradniach na terenie Diecezji Tarnowskiej wynosi 20 zł.

Dzień skupienia dla narzeczonych: w każdą 1 niedzielę miesiąca o godz 1400 w kościele parafialnym w Grybowie (w Wielkim Poście w sali na plebanii)