Skarament Chrztu świętego udzielany jest w niedzielę lub w Wigilię Paschalną (wg Kodeksu Prawa Konicznego, Kan. 856).

W naszej parafii odpowiednio: na Mszy św. o godz. 11:00 (Florynka) oraz na Mszy św. o godz. 9:15 (Wawrzka) lub 10:00 (czas zimowy).

Rodzice dziecka zgłaszają się w kancelarii parafialnej (najpóźniej) w tygodniu poprzedzającym dzień chrztu świętego celem wpisania danych personalnych do ksiąg metrykalnych. W kancelarii należy przedstawić metrykę urodzenia dziecka oraz dane personalne Rodziców dziecka i Rodziców chrzestnych (z dokładnym adresem zamieszkania i wiekiem).

Rodzice i chrzestni przed chrztem powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Zaświadczenia do spowiedzi otrzymują w kancelarii (wypełnia je spowiednik w konfesjonale, przy czym przed rozpoczęciem spowiedzi należy zaznaczyć, że jest to spowiedź rodziców/chrzestnych przed chrztem dziecka). Zaświadczenie o odbytej spowiedzi należy dostarczyć do zakrystii 20 minut przed rozpoczęciem Mszy św. z chrztem.

Chrzestni są zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń o tym, że spełniają warunki rodziców chrzestnych. (Nie jest to zaświadczenie o przyjęciu sakramentu bierzmowania). Zaświadczenia te chrzestni powinni odebrać z parafii obecnego zamieszkiwania stałego lub czasowego (jeśli mieszkają dłużej niż 3 miesiące).

Warunki dla kandydatów na Rodziców chrzestnych (wg Kodeksu Prawa Konicznego, Kan. 874):
• ukończony 16 rok życia
• przynależność do Kościoła katolickiego
• przyjęty sakrament Bierzmowania
• pozytywna opinia proboszcza własnej parafii
nie mogą być chrzestnymi osoby żyjące w związkach niesakramentalnych (tylko związek cywilny) lub zamieszkujące bez związku.