Pamiętając o reżimie sanitarnym i panujących ograniczeniach – serdecznie zapraszamy do Florynki na Mszę św. „kolędową” rodziny. Prosimy o przyniesienie ze sobą wody, która będzie poświęcona pod koniec Mszy św. Po Mszy nabożeństwo i błogosławieństwo rodzin Najświętszym Sakramentem. Zapraszamy rodziny w następującym porządku:

Niedziela – 26.12.2021

Godz. 16.00 – Wawrzka góra – od PP. Święs – do P. Marii Mordarskiej.

Poniedziałek – 27.12.2021

Godz. 16.00 – Wawrzka środek – od P. Stanisława Kapłona – do P. Stanisława Święsa.

Godz. 17.30 – Wawrzka dół – od PP. Góra - do PP. Smoła.

Wtorek – 28.12.2021

Godz. 16.00 – Florynka Wołoszczyny – od PP. Obrębskich – do PP. Sokulskich.

Florynka Podpolany – od P. Bogusława Szczeciny – do PP. Kruczek

Godz. 17.30 – Florynka – od P. Marka Lichonia – do PP. Garbowskich

Środa – 29.12.2021

Godz. 16.00 – Florynka Podbrunary (Zawodzie) – od PP. Gucwa – do PP. Skraba.

Godz. 17.30 – Florynka Podkiczera, wieś – od PP Obrzutów, PP. Hajduków – do PP. Lachurów.

Florynka Podkiczera – od PP. Furtaków do P. Krzysztofa Motyki.

Czwartek – 30.12.2021

Godz. 16.00 – Florynka Binczarki: od P. Sowy do PP. Pękalów.

Florynka – od P. Stanisława Michalik - do PP. Pękalów.

Godz. 17.30 – Florynka wieś – od PP. Gryboś – do P. Stanisława Pociechy.

Florynka wieś – od P. Szczepana Matusika – do PP. Marii i Rafała Motyków.

Sobota – 01.01.2022

Godz. 16.00 – Florynka Przebudowa – od PP. Motyków – do P. Józefy Koszyk.

Florynka–  od PP. Burnagiel - do PP. Koperniak.

Niedziela – 02.01.2022

Godz. 16.00 – Florynka Zawodzie – od PP. Mędoniów – do PP. Janików.

Florynka Podbrunary – od PP. Matułów – do P. Marii Motyka.

Poniedziałek – 03.01.2022

Godz. 16.00 – Florynka  – od PP. Gryblów – do P. Joanny Witek.

Florynka–  od PP. Broda – do P. Stefana Durałka.

Godz. 17.30 – Florynka Przebudowa – od PP. Szyszka – do P. Andrzeja Sekuły.

Florynka Przebudowa – od P. Andrzeja Szafrańskiego – do PP. Rzepielów.