Niedziela 15.05. – V Niedziela Wielkanocna

  915 Za śp. Michała, Anielę i Jana Niepsuj oraz Władysławę i Mieczysława Kapłon.

Poniedziałek 16.05.

1700 Za śp. Krystynę, Piotra Gruca, Jana i Czesława Gruca.

Wtorek 17.05.

1700 Za śp. Anielę Bołos.

Środa 18.05.

1700 Za śp. Jana i Wojciecha Góra.

Czwartek 19.05.

1700 Za śp. Mariana Kapłon.

Piątek 20.05.

1700 Za śp. Marię i Antoniego, Józefa i Agnieszkę Motyków.

Sobota 21.05.

1700 Za śp. Janinę Broda (od uczestników pogrzebu).

Niedziela 22.05. – VI Niedziela Wielkanocna

  915 Za śp. Józefa Mordarskiego w 9 rocz. śmierci.