• Przygotowanie do przyjęcia I Komunii Św. obejmuje dzieci z III kl. szkoły podstawowej.
  • Za przygotowanie odpowiedzialny jest katecheta uczący.
  • Uroczysta Msza Św. z przyjęciem I Komunii Św. sprawowana jest w przedostatnią niedzielę maja.
  • Rocznicę I Komunii Św. obchodzimy w ostatnią niedzielę maja.